wyjaśnienie słów

Przypominamy, że stosowanie ironii (ze starogreckiego: eironeia), mimo protestów wielu grup społeczn[...]

Dyktator (definicja - zatwierdzona przez cenzora) Dyktator- umiłowany władca, któremu lud ufa tak b[...]