powieść amerykańska - 20w.

Wybrzeże morskie jest zdrowe dla wariatów - pod warunkiem, że nie są za bardzo obłąkani.[...]

Światło prawdy nigdy nie jest tak bardzo odległe, a żadna istota ludzka nie jest aż tak mało znacząc[...]

Oburzenie jest uczuciem tak wyczerpującym, że należy je zachować dla najjaskrawszych niesprawiedliwo[...]

Nie ta długa choroba, moje życie, tylko ta długa rekonwalescencja, moje życie. Liberalno-burżuazyjne[...]

Jeżeli zwariowałem, nie mam nic przeciwko temu.[...]

Może(...)ludzie chcą, żeby życie się skończyło. Splugawili je. Odwaga, honor, przyjaźń, szczerość, o[...]

Kiedy serce człowieka jest jak klatka, z której uleciały wszystkie mroczne ptaki, jest wolny, jest l[...]

Piękno nie jest wynalazkiem człowieka[...]

Nawet najbardziej wzniosłe myśli genialnych ludzi, można przerobić na konserwę w puszce intelektuali[...]