Mieczysław Dudkiewicz

Żaden mężczyzna nie może żyć wyłącznie dla miłości, jak czynią to kobiety. Żaden mężczyzna nie potra[...]

Najlepiej pamiętam to, co wiąże się z najbardziej bolesnymi momentami mojego życia. Chwile przyjemne[...]

Czy rzeczywiście miłość musi być jednym długim pasmem zazdrości?[...]