literatura rosyjsja

-Za co pan się tu znalazł? - zapytał Sasza. (...) - Pracowałem w stołówce w rejonie. Napisałem w kar[...]

Sztuka rządzenia polega na stawianiu właściwych ludzi na właściwym miejscu i, co najważniejsze, na u[...]

Jeżeli będzie Pan odkładać życie do dnia wyjścia na wolność, to koniec. Tu można przetrwać tylko w j[...]

Ze wszystkich wynalazków, jakich dokonał człowiek, książka jest wynalazkiem największym, ze wszystki[...]

Zdobyć władzę najwyższą i nie móc jej utrzymać - oto los nieudolnych polityków, utrzymać się przy wł[...]

Będzie mu oddany ze strachu, a to jest znacznie pewniejsze niż oddanie z przekonania. Przekonania ma[...]

Ale przecież on się poniża. A o własnym poniżeniu nikt nigdy nie zapomina. Wszystko można zapomnieć:[...]