laureat nagrody Nobla

Na razie mógł tylko leżeć i obliczać sumę prac swojego życia, nigdy nie zacierających się w świadomo[...]

Ludzie radzi byli z pretekstu do współczucia, bo dzięki temu czuli się znów cnotliwi; półtrup stojąc[...]

Jeśli robiło to wrażenie jakiegoś życia, to tylko bardzo biernego, jak gdyby polipa rozpłaszczonego[...]

Jakże zazdrosny może być człowiek o prawdę, gdy ją znają nie urodzone dzieci? Nowe są tylko jej perm[...]

Fizyczna miłość wydawała mu się teraz jak gdyby wesołym wyścigiem z przeszkodami, w którym ostateczn[...]

(W normalnym stanie umysłu nigdy nie dawał wciągnąć się w rozmowę o swoim malarstwie, tak samo jak u[...]

Od artystów nie można spodziewać się czegoś więcej niż sztuki. Gdyby człowiek tego oczekiwał, mógłby[...]

Odeszła, brnąc przez gruzy swoich planów.[...]

-Moralność! - powiedziała Lizzie. - W nosie mam moralność. Wymysł ludzi, którzy urodzili się zimni j[...]

Jakże żałosne ofiary składają ludzie na ołtarzu, który sam jest dość chwiejny i stara się usunąć i s[...]

Ale wiem, że są pewne rzeczy, o których nie da się mówić. Można tylko je robić. Być niejako nimi.[...]

-Oskarżała mnie, że kocham sam siebie. Jakże bym mógł? Za dużo o sobie wiem.[...]

-Nie należy pytać malarzy, nikogo nie należy prosić o wytłumaczenie. Zawsze będziesz wiedział tylko[...]

Brak litości dla zwierząt (...) jest pierwszym sygnałem okrucieństwa w naturze ludzkiej.[...]

Szli przed siebie, właściwie bez celu. Hurtle miał nadzieję, że Nance nie spostrzegła, jak go wzrusz[...]