jednoaktówki

Pieniądze są lepsze niż ubóstwo, choćby tylko ze względów finansowych.[...]

(…) dla kochającego osoba kochana jest zawsze czymś najpiękniejszym, co tylko można sobie wyobrazić,[...]