Isaac Bashevis Singer

Cała wojna jest niczym więcej jak grą systemów w nieskończonym oceanie substancji.[...]