Cytaty

Zarządzanie eventem wymaga wielkiej kultury osobistej, ale nie oznacza przyjaźni ze wszystkimi[...]

Happy eventing![...]

Nadal ważna jest odpowiedź na postawione (nie po raz pierwszy) w 2008 roku przez Ministerstwo Edukac[...]

Tak już jest z geniuszami. Mają za bardzo zaprzątnięte głowy, żeby się zastanowić, czy to, co robią,[...]

Z kimś kogo się bardzo kocha, nie można żyć. Intensywność i trwałość wykluczają się wzajemnie.[...]

Utożsamianie dzieła z dzieckiem i posługiwanie się odpowiednim słownictwem, jak: rodzić, wydawać na[...]

Już Grecy zalecali rozpoczynanie wszelkiej działalności od gnoth seauton (poznania samego siebie).[...]

Twoje milczenie jest zadawanym mi codziennie gwałtem, co dzień i co godzina powracającym upokorzenie[...]

Różnica między milczeniem a śmiercią polega na tym, że w pierwszy przypadku komunikacja przerwana je[...]

Nigdy nie należy się bronić przed szaleństwem. Jest ono częścią składową każdego procesu twórczego.[...]

Kłamstwo ma się tak do prawdy jak rewers medalu do awersu. Razem tworzą całość.[...]

To, czego obawiamy się w największej skrytości ducha, zawsze następuje (Cesare Pavese)[...]

Czyjeś kłamstwo jest czasem konieczne, żeby człowiek mógł dotrzeć do własnej prawdy.[...]

Przyszłość jest zawsze tym, z czego zostajemy okradzeni, kiedy nas ktoś opuści.[...]

Miłość jest wtedy, kiedy spotyka się dwoje ludzi z taką samą nerwicą.[...]

Możliwe, że człowiek obawia się najbardziej tego, czego najbardziej pożąda. (...) Trzeba iść tam, gd[...]

Gdyby nie było książek, już dawno bym umarła.[...]

Sebastian po prostu zrozumiał, że jego wewnętrzny rytm jest o wiele bogatszy niż rytmy cudzych dusz.[...]

...los, zdawałoby się, z najwyższą starannością zaaranżował ich spotkanie; uruchamiał to tę to znów[...]

Jakiś nędzny dureń powiedziałby na moim miejscu: bądź dzielna. Lecz z drugiej strony wszystko, co mó[...]

Słyszałem bicie swojego serca. Słyszałem serca wszystkich. Słyszałem ten ludzki dźwięk, który wydawa[...]

Życie jest proste i żyć trzeba prosto...[...]

Życie to nie tajemnicza księga, w której należy doszukiwać się zawiłych przekazów - lepiej brać je p[...]

Czy niezwykłe skupienie osiągane w samotności ma swoją wygórowaną cenę, którą jest samotność właśnie[...]

- Zobacz, bo zobaczyć można więcej, niż jesteś w stanie pomyśleć. Możesz pomyśleć więcej, niż można[...]