Cytaty

Możemy zostać wszystkim, czym tylko pragniemy.[...]

Jeśli człowiek kocha to, co robi, to żaden dzień w jego życiu nie jest harówką.[...]

Mężczyzna nie stawia całego życia na kartę w grze o miłość, ma swą pracę, swych przyjaciół, swe myśl[...]

Mam jednak sporo dobrych zalet. Czytałam więcej niż większość kobiet... Umiem dużo pięknych wierszy[...]

Kto to powiedział, że w stosunku między mężczyzną a kobietą nieraz zdanie naiwne, prawie głupie, pow[...]

Kochamy pewne istoty, ponieważ one wydzielają z siebie tajemniczą esencję, której brak w naszej form[...]

Kobiety przywiązują się w naturalny sposób do mężczyzn, których życie jest ruchem, którzy wymagają o[...]

Istnieje kobieta doskonała, z którą miłość byłaby jednym pasmem radości, bez domieszki zmysłów, rozu[...]

Dlaczego pewne obrazy zachowują dla nas taką dokładność jak w momencie widzenia ich, gdy inne, na po[...]

Dlaczego nie mielibyśmy przypuścić, myślałem, że rozpoczynamy wciąż nowe istnienia i że w każdym z n[...]

Czuła, że cierpi w rozłące z Franciszkiem; sądziła, że znalazłaby szczęście, gdyby mogła połączyć si[...]

Człowieka zawsze kusi rozczulać się nad sobą i odmalować siebie takim, jakim by chciał być.[...]

Cudowne jest to, że kiedy jestem z nią, gardzę wszystkim, gardzę wszystkim, co nie jest nią, ona wsz[...]

Co lubię w tobie: to, czego nie lubię w tobie.[...]

Co lubię w tobie: tę długą rozkoszną zadumę, w jaką zapadam, skoro tylko zacznę myśleć o tobie.[...]

Chciałam usunąć z twej pamięci wszystkie melancholijne wspomnienia, dać ci wszystkie radości, siąść[...]

A jednak ona go kocha... (...) Bez wątpienia kocha go o wiele więcej niż on ją, tylko, że ona jest[...]

Ponieważ król nie potrafił obdarzyć ludności pięcioma palcami na wzór owego szczęśliwego cudzoziemca[...]

Pan Juarroz dochodził do wniosku, że i tak nie może zabrać w podróż całego swojego domu, choćby dlat[...]

Nie wydaje mi się sprawiedliwe, aby los czegoś tak ważnego, jak mecz piłki nożnej pozostawał w rękac[...]

Nie robił zakupów materiałnych - robił zakupy wizualne".[...]

...niektórzy wierzą, że istnieje również tęcza nocna, której nie widzimy, bo jesteśmy ślepiuteńcy.[...]

Kiedy człowiek myśli wnioskował pan Calvino to przerywa mu się, tak jakby nic nie robił, mówi się do[...]

Jeżeli człowiek zmiesza absynt z rzeczywistością, otrzyma lepszą rzeczywistość - powiedział Pan Henr[...]

Jednak po tych przemyśleniach nic się nie zmieniało, myśli bowiem nie zostawiały dowodów. - Jedynie[...]