Cytaty

Kiedy spotyka to innych, wydaje się zdarzeniem o ograniczonym zasięgu, łatwym do rozpracowania, do p[...]

Śmierć wydawała się straszna, ponieważ była możliwa, zerwanie do zniesienia, ponieważ nie wyobrażała[...]

Człowiek przejawia skłonność do wmawiania sobie po fakcie, że miał przeczucia.[...]

Jakże wszystko staję się skomplikowane, kiedy tylko zaczyna się mieć jakieś ukryte myśli![...]

Wymyślił sobie jekieś zarzuty, by móc usprawiedliwić swoją zdradę, czuje się mniej winny, jeśli i ja[...]

Przemilcza się zakłopotania, niepokoje, których nie umię się wyrazić słowami, ale które istnieją.[...]

W jego głowie pełno jest ukrytych myśli. Niektórych odpowiedzi nie miałabym siły wysłuchać: toteż ni[...]

Pamiętnik to ciekawa rzecz: to, co się w nim przemilcza, jest ważniejsze od tego, co się w nim zapis[...]

Zawsze spodziewam się najgorszego, a zawsze jest gorzej niż się spodziewałam.[...]

Nigdy nie rozumiemy miłości innych.[...]

Ach te drzazgi nadzieji, które od czasu do czasu kłują mnie w serce, bardziej bolesne niż sama rozpa[...]

Za każdym razem wydaje mi się, że dosięgłam już dna. A potem pogrążam się jeszcze bardziej w zwątpie[...]

(...) z upływem czasu zaczynamy wierzyć - uczymy się tego - że nasze tchórzostwo to łagodność. (...)[...]

Kto kocha, ten ufa.[...]

Wybrzeże morskie jest zdrowe dla wariatów - pod warunkiem, że nie są za bardzo obłąkani.[...]

Światło prawdy nigdy nie jest tak bardzo odległe, a żadna istota ludzka nie jest aż tak mało znacząc[...]

Oburzenie jest uczuciem tak wyczerpującym, że należy je zachować dla najjaskrawszych niesprawiedliwo[...]

Nie ta długa choroba, moje życie, tylko ta długa rekonwalescencja, moje życie. Liberalno-burżuazyjne[...]

Jeżeli zwariowałem, nie mam nic przeciwko temu.[...]

Może(...)ludzie chcą, żeby życie się skończyło. Splugawili je. Odwaga, honor, przyjaźń, szczerość, o[...]

Kiedy serce człowieka jest jak klatka, z której uleciały wszystkie mroczne ptaki, jest wolny, jest l[...]

Piękno nie jest wynalazkiem człowieka[...]

Nawet najbardziej wzniosłe myśli genialnych ludzi, można przerobić na konserwę w puszce intelektuali[...]

(...) mieszczaństwo wzgardziło uniwersalnym duchem Kościoła katolickiego i teraz ponosi wszystkie te[...]

(...) kilkoma łyżkami oleju rycynowego, danemu do zażycia jakiemuś idealiście, można ośmieszyć najba[...]