Cytaty

zawsze bardziej boli stracić coś, co się miało, niż od początku tego nie mieć[...]

Dzieci to nie książeczki do kolorowania, nie da się wypełnić ich naszymi ulubionymi kolorami[...]

Nieprawdą jest, że czas leczy wszelkie rany. Nie leczy - rozdrapuje.[...]

Powiedziała mi: Tak bardzo się boję... Zapytałem: Czego? A ona: Bo jestem tak bardzo szczęśliwa. Tak[...]

- Kto zabija kradnie czyjeś życie - tłumaczył Baba. - Kradnie żonie męża, dzieciom ojca. Kto kłamie,[...]

Dla ciebie tysiąc razy[...]

Lepiej by zraniła cię prawda, niż pocieszyło kłamstwo[...]

Czyż nie jest tak, że każdy jest po trosze artystą? Nie jestże prawdą, że ludzkość tworzy sztukę nie[...]

Przestańcie utożsamiać się z tym, co Was określa.[...]

Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba![...]

[...] istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakie[...]

[...] człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby ta[...]

Bo nic tak nie myli jak zmysły.[...]

Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, tylko cierpi[...]

Normalność jest linoskoczkiem nad otchłanią nienormalności.[...]

Był to lęk nieistnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości.[...]

Nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funckją innych ludzi, musimy być takimi, jakimi nas widzą.[...]

Szukałem słów, których jak zawsze nie było.[...]

Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak siedząc, tak się zasiedział w siedzeniu sw[...]

Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca.[...]

Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedyn[...]

Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.[...]