Cytaty

Strzeżcie się ludzi niezdolnych do występku, gdyż ich towarzystwo może być tylko nudne, bezbarwne i[...]

Są doświadczenia, po których człowiek nie może już dalej żyć. Czujemy wówczas, że cokolwiek byśmy ro[...]

Rezygnuję ze swojego człowieczeństwa, nawet jeśli na drabinie, po której zamierzam się wspinać, będę[...]

- Dlaczego kobiety nie piszą? - Bo w każdej chwili mogą sobie popłakać.[...]

Nie jestem stworzony do miłości, urodziłem się zbyt smutny.[...]

Szczęśliwi mogą być tylko ludzie nic niemyślący, tzn. myślący tylko tyle, ile trzeba, aby żyć.[...]

Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiekty[...]

Choć czuję, że moja tragedia jest dla mnie tragedią największą w dziejach - większą niż upadek cesar[...]

Żywię podziw tylko dla dwóch rodzajów ludzi: dla tych, co w każdej chwili mogą oszaleć, i dla tych,[...]

Natura nie jest okrutna, lecz tylko bezdusznie obojętna. To jedna z najtrudniejszych do zaakceptowan[...]

Państwo liberalno-demokratyczne jest ze swej istoty słabe, a zakres interwencji administracji ograni[...]

Państwo dopuszczające istnienie rozległego sektora prywatnego z definicji nie jest już totalitarne.[...]

Kryzys legitymizacji w społeczeństwie autorytarnym oznacza zatem zachwianie wiary w prawomocność poś[...]

Już Platon w Państwie przedstawia podział duszy na trzy części, wymieniając: pożądliwą, rozumną oraz[...]

Idea, że w Trzecim Świecie wykształci się kiedykolwiek silny ośrodek demokracji, jest iluzją, gdyż o[...]

Gdyby telewizja wraz z ciągłą wymianą informacji dostępne były w latach trzydziestych, wówczas nazis[...]

Wykluczenie paralelności postępu technicznego z jednej i moralnego z drugiej strony oznacza, że zaaw[...]

O ile nowożytna nauka zdołała stworzyć broń o niespotykanej wcześniej sile rażenia, takąjak karabin[...]

Jak powiedział Sokrates w Państwie Platona, nawet banda rozbójników musi kierować się jakąś zasadą s[...]

Jako cel ataku obrano stosunki międzyludzkie stanowiące o istocie społeczeństwa. Rodzina, religia, p[...]

I to jest właśnie ostateczny cel totalitaryzmu: sprawić, by ludzie obawiali się nastania wolności i[...]

Dzisiaj godność ludzka nie schodzi nam z ust, ale nie ma zgody co do tego, dzięki czemu człowiek ją[...]

Szczęście bierze się z tego, co czujesz[...]

Tymczasem szczęście bierze się wyłącznie z tego,co już masz, i tego w jaki sposób myślisz o tym i o[...]

...zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.[...]