Cytat

Postanowił żyć wiecznie lub ponieść śmierć próbując.