Cytat

Wzorce i poziomy ustanawia się według wspólnego wyczucia, potem wszyscy muszą się do nich stosować, także ci, którym wyczucie podpowiada co innego.