Cytat

Chwila obecna nie ma perspektywy i zawsze jest mgłą, w której trzeba szukać drogi po omacku.