Cytat

Myślę, że czas jest wartością przemijającą. I jeżeli się go traci, to się traci na zawsze.