Cytat

Konstruowanie rzeczywistości przez dziecko stanowi jeden z wariantów tworzenia relacji między narracją narratora a mającymi na nią wpływ okolicznościami społecznymi, historycznymi, kulturowymi, które odpowiadają za wyznaczanie granic poznawania świata za pomocą języka i jednocześnie obszaru badań językowych z uwzględnieniem kontekstu pedagogicznego. Badacze podkreślają istnienie całego wachlarza narracji, co dowodzi, iż żadna opowieść nie jest ostatecznie zdeterminowana przez konkretne umiejscowienie społeczne. Jednocześnie w nauce funkcjonuje twierdzenie, że badanie narracji nie wyczerpuje możliwości znaczeń zawartych w wielu kontekstach. Taka perspektywa badawcza pozwala na przyjęcie założenia, że każda narracja jest znacząca, ponieważ ucieleśnia i pozwala poznać to, co zawiera się i odzwierciedla w ramach specyficznego kontekstu społecznego....