Cytat

Jedynie bowiem poprzez troskę o własną duszę możemy troszczyć się o innych.