Cytat

Reputacja była kiedyś tylko albo dobra, albo zła (...) Od dawna już jednak pojęcie reputacji ustąpiło pojęciu rozgłosu. Dziś wartością nadrzędną jest pokazać się, nic zaś nie nadaje się do tego lepiej niż, rzecz jasna, telewizja (...) wystarczy w w programie, który ma wzruszyć widza do łez, wyznać, że małżonek cię zdradził.