Cytat

Istnieje, niestety, nieubłagane prawo rozwoju techniki: kiedy najbardziej rewolucyjne wynalazki stają się dostępne dla wszystkich, przestają być dostępne. (...) samochód staje się wehikułem do powolnej jazdy, przeznaczonym dla ludzi mających czas do stracenia i gotowych stać w długim zatorze, słuchając Mozarta lub Sabriny Salerno [s.119-121].