Cytat

Ponoć najważniejsze jest w życiu zadziwienie. Kiedy człowiek przestaje się dziwić i wszystko staje się oczywiste, życie zamiera. Każdy z nas jest niepowtarzalną ścieżką do Boga. Święty dla mnie to ten, który pokazuje pogubionemu człowiekowi, że można przekroczyć siebie. Nadwrażliwość sumienia też jest grzechem i pychą.