Cytat

Mężczyzna bez kobiety, której może powiedzieć wszystko, jest samotny.