Cytat

Krajobraz grecki przemówił do mnie patetycznym głosem mitu i tragedii.Było to wrażenie dominujące.Natarczywa obecność nagiej ziemi,mocno rzeźbionych mas skalnych spotęgowana jest nikłością szaty roślinnej.