Cytat

Cyklady.Wyspy w dole jak rzucone na wodę płowe skóry dzikich zwierząt.