Cytat

Pamiętaj też o SŁOWACH. Każde twoje słowo to ŻYCZENIE. Wypowiadasz je, a cały Wszechświat natychmiast się do niego dosto-sowuje. Słowa mają moc. Ty ją masz.