Cytat

Włóczyć się, to czasami szukać siebie na bardzo zawiłych skrzyżowaniach.