Autorzy

Dave Eggers1
Anna Klinik1
Laurence Sterne6
Kazimierz Sławiński1
Indra Sinha1
Szolem Alejchem3
Paulina Klecz10
Armando Lucas Correa2
Tucker Malarkey3
Wojciech Szyda2