Autorzy

Waldemar Borzestowski2
Sally Gardner1
Jerzy Nikitorowicz1
Ludwika Konieczna-Nowak1
Ewa Blada1
Janusz Bielski1
Jean-Marie Gustave Le Clézio1
Theresa Breslin1
Aleksander Jurewicz1
Viola Shipman2