Yasmina Khadra

Są takie dni do których żadna pora roku się nie przyznaje.Przeznaczenie się ich wystrzega i demony t[...]

Kto przechodzi obok tego, co może być najpiękniejsze w jego życiu, kiedyś gorzko tego pożałuje i naw[...]

Gdyby wyruszając w wielką podróż, przyszło człowiekowi wybrać tylko jedna chwilę ze swojego życia, n[...]

Dziwne, że czasem prawdy których nam brakuje, dopadają nas w miejscach najmniej odpowiednich. Byłem[...]

Czy potem byłem szczęśliwy? Chyba tak; zaznałem radości, chwil niezapomnianych; nawet kochałem i snu[...]

Tylko miłość jest w stanie pomścić nas za baty odebrane od życia. I pamiętaj: jeśli kobieta cię poko[...]

Do dzisiaj się zastanawiam, czy koniec końców świat nie składa się z samych pozorów.Masz gębę jak us[...]

Temu kto przeszedł obojętny obok najpiękniejszej historii swojego życia zostaną lata żalu i żadne we[...]

(...)są drzwi, które raz zamknięte za jakąś udręką, żłobią przepaść niewpuszczającą nawet boskiego ś[...]

Życie to pociąg, który nie przystaje na żadnej stacji. Albo wsiada się w biegu, albo się patrzy, jak[...]

Jeśli chcesz ze swojego życia uczynić ogniwo wieczności i zachować przytomność nawet pośród najwięks[...]

Moje milczenie nie oznacza, że cię odrzucam, to wyraz mojej niemocy.[...]

Bierz rzeczy takimi, jakie są, nie rób sobie z nich dramatu ani strawy do rozmyślań. To nie ty steru[...]

To, co przychodzi, pojawia się kosztem tego, co odchodzi; taka jest natura tego świata. Nie ma nic z[...]

Choroba to poważna rzecz, to chwila prawdy. Nie można już nic przed sobą ukrywać[...]

Żadnej miłości nie odczuwa się równie boleśnie jak wtedy, kiedy na dworcu wymieniasz spojrzenia z ki[...]

Ze wszystkich brzemion, jakie nam narzucili to jest najbardziej szpecące. Szata Dejaniry nie uwłacza[...]

Zawsze doznaje głębokiego niepokoju widząc ,jak nieubłaganie (bezdomne dzieci) opanowują miasto, na[...]

Wkrótce będzie na ziemi tylko jeden język, jedno prawo, jeden ład. Zachód zginął.. Wzorzec , jaki of[...]

Trudno jest być strażnikiem samego siebie[...]

To nie jest nasz dom, Zunairo. Nasz dom, w którym stworzyliśmy sobie swój świat, został zmieciony wy[...]

Po cóż obracać każde słowo, by zobaczyć, co się pod nim kryje?[...]

Nie może zrozumieć, po co przeżył dwa następujące po sobie dziesięciolecia zasadzek, nalotów lotnicz[...]

Ludziom trudno współistnieć z własnym cieniem. Strach stał się najbardziej skutecznym przejawem czuj[...]

Kabul, stary miłośnik śmierci, zamknięty w swej udręce, leżący płasko u jego stóp, rozbity, obrosły[...]