Umberto Eco

Pociąg w Ameryce to nie kwestia wyboru. To kara za zignorowanie tego, co Weber napisał w "Etyce pro[...]

Nie lubię kibica, gdyż ma on dziwny rys charakteru: nie rozumie, dlaczego ty kibicem nie jesteś, i s[...]

Nauczo mnie już w dzieciństwie, że jeśli proponują mi coś gratis, powinienem dzwonić do karabinierów[...]

Środki masowego przekazu najpierw przekonały nas, że świat wyobraźni odpowiada rzeczywistości, a obe[...]

Reputacja była kiedyś tylko albo dobra, albo zła (...) Od dawna już jednak pojęcie reputacji ustąpił[...]

Niezdrowy jest dla mnie system wartości ludzi, którzy aby zdobyć rozgłos, podpalają świątynię Diany[...]

...kto popisuje się swoim telefonem komórkowym jako emblematem władzy, w rzeczywistości ujawnia wszy[...]

Istnieje, niestety, nieubłagane prawo rozwoju techniki: kiedy najbardziej rewolucyjne wynalazki staj[...]

Gość wchodzi i mówi: "Ile książek! Przeczytał pan je wszystkie?" Początkowo myślałem, że ta wypowied[...]

Filozofia nie zawsze musi wydawać się łatwa, niekiedy musi być trudna, ale nigdzie nie napisano, że[...]

Nie mam nic przeciwko piłce nożnej. Na stadiony nie chodzę z tego samego powodu, z którego nie posze[...]

Jaki sens ma obchodzenie karnawału w świecie, w którym karnawał jest nam oferowany przez trzysta sze[...]

Bycie widzianym, bycie przedmiotem rozmów stało się wartością nadrzędną tak dalece, że ludzie gotowi[...]

Władza to nienasycony potwór, któremu należy służyć z niewolniczym oddaniem, by chwycić dzięki temu[...]

Sukces nie ma dzisiaj barwy słońca, lecz wzrasta przy świetle księżyca, a nikt nie może powiedzieć,[...]

Roztropne i ostrożne myślenie to sanktuarium mądrości.[...]

Widzisz więc, że jeśli my, filozofowie, mamy obrotne języki, to nie tylko po to, by okazywać bon ton[...]

Skoro idea Boga nie jest znana w stanie naturalnym, mamy widać do czynienia z wynalazkiem człowieka.[...]

Pierwszą cnotą prawego człowieka jest pogarda dla religii, która każe nam lękać się rzeczy najnatura[...]

Mocny jest król, bo wszystko niszczy, mocniejsza białogłowa, bo wszystko uzyska, ale jeszcze mocniej[...]

Czasem wiara we własną przenikliwość i poczucie, że musisz dać świadectwo prawdzie, będzie cię skłan[...]

Nieobecność jest bowiem dla miłości tym, czym wiatr dla ognia: gasi małą, podsyca wielką.[...]

Rozkosze miłosne to cierpienia, których się pożąda, to zespolenie słodyczy i męczeństwa, a miłość to[...]

Zło nie istnieje poza Bogiem, nosi On je w swoim wnętrzu jak chorobę, przez całą wieczność stara się[...]

Gianni opowiadała mi w maju dowcip o lekarzu, który śmiertelnie choremu zalecał kąpiele piaskowe. "P[...]