Małgorzata Jurczak

Moja babcia zawsze powtarza, że trzeba uważać na życzenia.[...]

Na górze słońce, na dole cień. My się kochamy jak noc i dzień.[...]

Dziwne - pomyślała teraz Malwina - że dzień jest najładniejszy, w momencie gdy się kończy.[...]