Krystyna Siesicka

Mówiąc o grupie trudno nie dostrzegać jednostki. Grupa jest za nią odpowiedzialna w tym samym stopni[...]

Jak się sądzi człowieka: wielkością bohaterstwa czy rozmiarem klęski?[...]

I w którym miejscu życia to się zaczyna, Garibaldi,? To, że człowiek przestaje być tym, kim był, a z[...]

Czy można życie odkładać do pojutrza? Przecież w końcu liczy się każda chwila i żadnej nie można, ot[...]

Być kimś, to często znaczy znaleźć fascynującą treść w bardzo zwyczajnym świecie.[...]

Ale sprawiedliwość powinna być jedna dla wszystkich, tylko to wam powiem! Nie można żadnej sprawy pr[...]

Chcę mieć siebie dla siebie[...]

Łatwo jest kochać i odchodzi się łatwo. Najtrudniej jest wybaczyć.[...]

Nie pytała go o nic, czekała, że sam coś powie, ale nic nie mówił, pewnie czekał, aż ona zapyta. W t[...]

Każdy z nas jest własnym klientem, bo w końcu taką siebie będziesz miała, jaką siebie zrobisz![...]

(...) wszystko wydawało się teraz sfałszowane, nierzeczywiste.[...]

Była zmęczona tak bardzo, że łzy płynące teraz nie przynosiły ulgi, jak to się zdarza czasami, a był[...]

Jonatan nie chodził, Jonatan kroczył. Nie patrzył, tylko spoglądał.[...]

Jak tego dokonałeś, że przez tyle lat miłość żyje w tobie taka sama jak kiedyś, a może i większa, ch[...]

Z cierpienia człowiek też może wyjść o coś bogatszy[...]

Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wich[...]

-Więc co robić? - zapytała Waleria po chwili, kiedy już na opuścił przyjacielski kundel, któremu zac[...]

Miłość wtedy jest piękna, kiedy daje człowiekowiszczęście[...]

-A kto będzie chciał je czytać? Ludzie chcą żyć, a nie przemijać! - zwątpiła Waleria. -Ale żeby żyć,[...]

-Nie myślę. Tylko zawsze wydawało mi się, że wam się podobają dziewczyny inne niż Waleria. Bardziej[...]

Miłość wtedy jest piękna, kiedy daje człowiekowi szczęście.[...]

- Ludzie chcą żyć, a nie przemijać! - zwątpiła Waleria. - Ale żeby żyć, muszą przemijać![...]

To nie sztuka patrzeć na siebie, kiedy coś już się stanie. Sztuka, to patrzeć na siebie w trakcie.[...]

Mogę mieć bałagan w szafie, ale w uczuciach lubię mieć porządek.[...]

Żeby nie wiem jak człowiek był twardy, to z każdego uczucia coś w nim zostaje[...]