Karol Schulz

robię wiersze jak posągi... rzeźbię je![...]

jak wiele ludzi on także ma swoje dni, w których istnieje tylko jedno imię, imię jego przeszłości.[...]

Ale tam, gdzie nie ma ludzi, nigdy nie możesz być sam.[...]