Dave Eggers

Szurnięte osoby zawsze śmieją się wtedy, kiedy robią najbardziej szurnięte rzeczy.[...]