Cytaty

Raczej zamorduj dziecko w kołysce, niż byś miał pieścić pragnienia bezczynne.[...]

Nigdy nie wiesz co dość, jeśli nie wiesz co więcej niż dość.[...]

Bądź zawsze gotów mówić co myślisz, a podlec będzie cię unikał.[...]

Gdyby oczyścić drzwi percepcji, każda rzecz jawiłaby się taka, jaka jest: nieskończona.[...]

Używaj swojego ciała do stwarzania form, używaj swojego ducha do przekraczani ich; pojednaj ciało i[...]

Nauczyciele mogą przekazać Ci część nauk. Ale jedynie dzięki Twojej pełnej oddania praktyce tajemnic[...]

Gospodarka jest podstawą społeczeństwa. Gdy jest stabilna, społeczeństwo rozwija się. Idealna gospod[...]

Zastanów się nad tym jak działa świat, posłuchaj słów mędrców i weź sobie wszystkie dobre rzeczy do[...]

Oglądanie egzotycznych zwierząt w zoo bawi ludzi, ale czy jest to wystarczający powód, by skazywać z[...]

Neurony lustrzane pozwalają nam pojąć umysły innych nie poprzez koncepcyjne rozumowanie, ale za pomo[...]

Moja odpowiedź dla naukowców (i innych), którzy deklarują, że kochają zwierzaki, zaś potem, bezpośre[...]

Kwestie moralne mogą wzbogacić nasz sposób postrzegania innych stworzeń, gdy są one w swym własnym ś[...]

Kruchość naturalnego porządku w przyrodzie wymaga, by ludzie zestroili się z nią po to, by nie niszc[...]

Jedyne, co może być zagrożone przez twierdzenie, że zwierzęta są istotami moralnymi, to przekonanie[...]

Innymi słowy, pomiędzy zwierzętami będącymi ludźmi i całą resztą zwierzęcego królestwa nie istnieje[...]

Idea "przetrwania najlepiej przystosowanych" dotąd zawsze odnosiła się do osiągających największe su[...]

Gdy spoglądam na dzisiejszy stan świata, trudno jest mi zaakceptować to, że powinniśmy stanowić wzor[...]

Etyka wymaga krytycznej oceny nas samych, kim jesteśmy i co czynimy, potrzebuje również wizji tego,[...]

Etyka naszego zachodniego świata była dotychczas w dużej mierze zawężona do relacji człowiek - człow[...]

Doprawdy, istnieje ewolucyjny sens w tym, by przyjąć, że moralność rozwinęła się także u innych isto[...]

Człowiek zdolny jest zarówno do cnotliwego, jak i do całkiem-nie-cnotliwego zachowania, podobnie jak[...]

Czasami łatwiej jest dostrzec i zrozumieć emocje zwierząt niż uczucia ludzi, ponieważ zwierzęta nie[...]

Badania prowadzone przez Sama Goslinga i jego współpracowników pokazały, że podobnie jak to jest u l[...]

W snach jesteśmy zwykłymi marynarzami, nie kapitanami,lecz ludźmi na pokładzie, którzy nigdy nie w[...]

James nauczył się, że czasami przez wyobraźnię mówi do nas niewidzialne. I że najstraszniejsze upior[...]